Oferta

TimeShift - NOWOŚĆ

Oferta › TimeShift - NOWOŚĆ

Przewijaj obraz na żywo wstecz!

Jako pierwsi udostępniliśmy obraz na żywo z możliwością cofnięcia go do 24 godzin wstecz.

Dzięki tej usłudze już nigdy niczego nie przegapisz. Sprawdź poniżej jak działa ta niesamowita technologia - przewiń paskiem na dole odtwarzacza gdziekolwiek chcesz a obraz przewinie się automatycznie.

streaming video - na żywo

więcej

Urządzenia Mobilne + GPS

więcej

TimeShift - NOWOŚĆ

więcej

TimeLapse

więcej

Aplikacja na Samsung Smart TV

więcej

Media społecznościowe

więcej

WebCamera Media Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 23 lok. 4
31-150 Kraków

tel. +48 12 442 01 86
webcamera@webcamera.pl

© Copyright © by WebCamera Media sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

© Właściciel portalu WebCamera Media Sp. z o.o. bez pisemnej zgody nie zezwala na żadne z pól eksploatacji (materiałów, utworów, wideo, streamingu, tekstów) zamieszczonych na stronie Webcamera.pl w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które stanowią:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym